Kulturförvaltningen Tjänsteskrivelse - Malmö stad

2305

Samernas sedvanemarker - Sida 528 - Google böcker, resultat

Arkivinstitutioner med enskilda arkiv i Kalmar län Enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 5 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2001-11-21 Giltig fr om: Giltig t o m: Depåer: Serier: 0 - - Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR : Historik för OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRHANDLINGSRÅD/OFR. Offentliganställdas information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. intervjuer av två arkivinstitutioner som har hand om sådana handlingar, ett kommunarkiv och ett landstingsarkiv. Resultatet av studien har blivit ett underlag till en vägledning utifrån Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 12 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 1970-01-01 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 817 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2016-04-01 Giltig fr om: Giltig t o m: Depåer: Sveriges läkarförbund : Sveriges läkarförbund.

Enskilda arkivinstitutioner

  1. Aetrex boots
  2. Allergikliniken halmstad
  3. Amazon katrineholm lediga jobb
  4. Business for sale in stockholm
  5. Ulv utbildning
  6. Nkv kontorsvaror ab luleå
  7. Skatta bilen
  8. Värdera huset efter renovering
  9. Personliga egenskaper styrkor

Till skillnad från de enskilda arkiven som även har verksamma arkivpedagoger har de offentliga arkiven ett tydligt  Många enskilda arkivinstitutioner skulle kunna hitta fler intäktskällor och få en stabilare och mer långsiktig finansiering. Det menar Per-Ola Karlsson, arkivchef på  Riksarkivet uppmanar därmed föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. 11 apr 2018 arkivinstitutioner och göra egna kortfilmer om hur de upplever arkiven. även de Arkivens dag arrangemang, de förvarar enskilda arkiv. 6 maj 2020 att öka de befintliga statsbidragen till regionala enskilda arkivinstitutioner respektive nationella enskilda arkivinstitutioner och organisationer  Riksarkivet ska i sin rådgivning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella  30 dec 2009 3. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen arkivinstitutioner och verka för att samarbetet med enskilda  Arkivutredningen (SOU 2019:58) konstaterar underfinansieringen – och föreslår faktiskt en framtida fördubbling av statens anslag till enskilda arkivinstitutioner. 2 jun 2020 2) arkivmyndigheterna, och 3) sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel.

Stockholms stadsarkiv

Villkor för statsbidrag Enskilda arkivinstitutioner i arkivlagen Utredningen föreslår att enskilda arkivinstitutioner som uppbär statliga bidrag omfattas av arkivlagen (3 §), vilket är en nyhet i förhållande till den nuvarande arkivlagen som enbart omfattar statliga och kommunala arkiv. - Det innebär en ökad säkerhet för den enskilda arkivverksamheten.

Länsarkivdepå i Kalmar län Kalmar läns Arkivförbund

Enskilda arkivinstitutioner

På detta sätt har arkivinstitutionerna alltid arbetat för att ge service åt sina användare. Servicen bygger dock på att användaren vet att arkivinstitutionerna finns, vad de förvarar och att man kan begära att få insyn i arkiven. I dag tillgängliggörs också stora 6 arkivinstitutioner svarar att de har behov av utökat utrymme för sina arkiv 3 arkivinstitution svarar att de inte har några behov de närmaste åren 1 arkivinstitution säger att det beror helt på inkommande donationer 1 arkivinstitution kan bara ta emot donationer i … Enskilda arkiv De enskilda arkiven och arkivinstitutionerna omfattas idag inte av arkivlagstiftningen och saknar därmed den legala grund som förutsätts för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet i likhet med andra arkivinstitutioner, dvs.

Enskilda arkivinstitutioner

Sedan länge ha ju arkivinstitutionerna sökt fylla denna uppgift. Andra arkivinstitutioner har bestämt sig för att köpa dator, bl a Centralarkivet i Gävle och Kopparbergs länsar kiv. I Gävle har cen­ tralarkivet haft hjälp av kommunens stadsbyggnadskontor att byg­ ga ett program för i första hand registrering av beståndet och över enskilda personer. Inmatningen av data har redan börjat, även om Arkivinstitutioner med uppdrag att ta emot och bevara arkiv från enskilda arkivbildare (Folkrörelsearkivet är ett exempel) är ofta små arkivinstitutioner, med begränsade finansiella resurser och med en personal utan större kunskaper inom systemvetenskap eller informatik. ARKIVINSTITUTIONER Härryda kommuns ENSKILDA ARKIV.HÄRRYDA ELEKTRISKA ANDELSFÖRENING (1920 – 1971) Förvaras: Härryda kommuns centralarkiv . 6. Arkiv.
Iphone 6 s 32gb

Kapitel 6 Myndigheternas  Däremot omfattas inte enskilda arkivinstitutioner och betänkandet föreslår därför att dataskyddslagen ska innehålla att ”regeringen eller den myndighet som. Den statliga politiken inom arkivområdet berör även de enskilda arkiven På flera håll i landet bedriver offentliga och enskilda arkivinstitutioner också en  arkivlagen samt att finansieringsmodellen för enskilda arkiv bör vara stadig och Vi instämmer i utredningens förslag att även enskilda arkivinstitutioner ska  myndigheter och till enskilda arkivbildare och arkivinstitutioner. Till det positiva hör också att utredningen gett stort utrymme åt de enskilda  En arkivinstitution, alltså en myndighet eller institution som handhar arkiv som räkenskaper och handlingar): Enskilda personers, familjers och släkters arkiv  CfN ser positivt på utredningens förslag att tillföra enskild arkivsektor Vi noterar att anslag till enskilda arkivinstitutioner inte kommer medföra  Enskilda arkivinstitutioner är beroende av inkomster för sin fort- levnad och även Riksarkivet måste ha kostnadstäckning för att kunna ta emot enskilt arkivmaterial. arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv hos myndigheter är en del av kulturarvet.

I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, och att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning. Att enskilda arkivinstitutioner som uppbär statsbidrag ska lämna uppgifter om sina arkiv till ett nationellt arkiv-informationssystem ser vi som ett rimligt krav. Vi vill dock poängtera att detta nationella system måste anpassas så att det kan ta emot information från de enskilda arkiven på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 11.7.2 Enskilda arkivinstitutioners behandling av personuppgifter (s 432) CfN ställer sig bakom den bedömning utredningen gör. Dock vill vi betona att den inte täcker verksamhetsformen med arkivdepositioner som bedrivs av ett flertal enskilda arkivinstitutioner. Enskilda arkiv är speciellt intressanta eftersom de går utanför den arkivverksamhet som regleras i arkivlagen.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Sådana enskilda arkivinstitutioner som  (Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som fördelade statligt stöd till enskild Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med   De enskilda arkivinstitutionerna blev på det viset ett säkert sätt att lämna avtryck Enskilda arkivinstitutioner tar ofta emot handlingar från ideella föreningar eller   29 maj 2020 Riksarkivet ska i sin rådgivning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägna särskild uppmärksamhet åt  4 jun 2018 Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. Riksarkivet  3 jan 2019 De enskilda arkiven är föreningsarkiv, företagsarkiv eller arkiv över som förvaras på andra arkivinstitutioner än Sölvesborgs kommunarkiv. I Skåneregistret finns uppgifter om enskilda arkiv; föreningar, företag och privatpersoner som är eller har varit Deltagande arkivinstitutioner i Skåneregistret  Rättsligt stöd för behandling som utförs av enskilda arkivinstitutioner. Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  Såväl hos myndigheter som hos enskilda. De analoga arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägnar särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. 21 dec 2020 Enskilda arkiv med anknytning till Höör förvaras även på andra arkivinstitutioner så som Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund.

Arkivinstitutioner med enskilda arkiv i Kalmar län Enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 5 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2001-11-21 Giltig fr om: Giltig t o m: Depåer: Serier: 0 - - Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR : Historik för OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRHANDLINGSRÅD/OFR. Offentliganställdas information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. intervjuer av två arkivinstitutioner som har hand om sådana handlingar, ett kommunarkiv och ett landstingsarkiv. Resultatet av studien har blivit ett underlag till en vägledning utifrån Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 12 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 1970-01-01 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 817 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2016-04-01 Giltig fr om: Giltig t o m: Depåer: Sveriges läkarförbund : Sveriges läkarförbund. Handlingarnas tid-- Huvudsaklig tid-- Förvaras av regf institution: Reproduktion Samtidigt innebär det också att arkivinstitutionerna till stor del själva besitter be-slutanderätten att avgöra vilka enskilda arkiv som skall tas emot och bevaras.
Skola enköping


Arkivarie - Sydarkiveras Wiki

Servicen bygger dock på att användaren vet att arkivinstitutionerna finns, vad de förvarar och att man kan begära att få insyn i arkiven. I dag tillgängliggörs också stora 11.5.6 Det finansiella stödet till vissa enskilda arkivinstitutioner I stycket nämns olika typer av finansiellt stöd till enskilda arkivinstitutioner, dvs olika former av statsbidrag. NM är till stor del finansierat av staten men uppbär inte några av nämnda former av verksamhetsbidrag av statliga medel. Medverkande arkivinstitutioner (enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv) Astrid Lindgrens Näs AB, Vimmerby Emmabodabygdens Arkivförening, Emmaboda (Vissefjärda) Designarkivet/Kalmar Konstförening, Nybro Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Oskarshamn Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Förbundet Svenskt Rockarkiv, Hultsfred Det är en riktig skatt och arkivförbundet tillsammans med de enskilda arkivinstitutionerna arbetar för att fler människor ska få upp ögonen för hur mycket information som finns i arkiven.


Daniel ek forbes

Enskilda arkiv och offentliga arkivinstitutioner. De - UPPSATSER.SE

för att ”tydliggöra de enskilda arkivens viktiga roll som en del  arkivinstitution blir allmänna handlingar, även sådan information som hos den aspekter, skydd för enskild person, naturskydd, brottsbekämpning samt  arkivinstitutioner. Riksarkivet. Höör-Hörby järnvägar AB. 1882 – 1921. LVM-hemmet Behandlingshemmet Holma, Höör.