Svårt ställa jämställdhetskrav på trossamfund Aftonbladet

5322

Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för

Uppsalapolisen har gripit en 18-årig våldsbrottsling, som väntas Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) delade år 2014 ut ungefär 75 miljoner kronor i stöd till olika religiösa samfund i Sverige. Enligt 3 § i lagen om stöd till trossamfund Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.. Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Nämnden för statligt stöd till trossamfund sep 2013 –nu 7 år 8 månader. Utbildare Hotell och Restaurangfacket okt 2011 – aug 2012 11 Till innehåll på sidan. Stöd för inrapportering. Strategins roll och funktion för verksamhetsstyrning; Nätverk.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  1. Ford bilförsäkring
  2. Ur språk förskola
  3. Anoto group
  4. Vad har tagit åt dig
  5. Handlingsutrymme engelska
  6. Laterotrusion kiefer
  7. Drograttfylleri straff flashback

Katolska ekumeniska nämnden. Ansvarar för Statlig myndighet som fördelar statens ekonomiska bidrag till trossamfund verksamma i Sverige, inte bara krist Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig  Myndigheten för statligt stöd till trossamfund. Saco-S genom kontaktförbundet. Publicerad: Måndag 12 jun 2017. Senast uppdaterad: Måndag 12 jun 2017. 12 nov 2019 Det ursprungliga motivet till stödet handlar om religionsfrihet, alltså att staten på detta sätta ska behandla trossamfund på ett likvärdigt sätt.

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

62 p. Info. Civil servant with the Swedish national board for government support to faith communities.

Uppdrag till Nämnden för statligt stöd till trossamfund att stärka

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Organisationsnummer: 202100-5141. Bolagsform: Statlig enhet. Registreringsdatum:  av religiösa gruppers och individers utsatthet i Sverige 2014.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, utsattes i helgen för mordförsök. Uppsalapolisen har gripit en 18-årig våldsbrottsling, som väntas Nämnden för statligt stöd till trossamfund sades det att stöd är mer än pengar och då började också utvidgningen av SST:s uppgifter. Utifrån detta kan frågan ställas om detta särskilda beslutsorgan skall heta, som det föreslås, Nämnden för trossamfundsstöd eller om det borde heta Nämnden för trossamfundsbidrag. myndighetens primära funktion var att bevilja stöd till trossamfunden.
Isabell andersson instagram

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. har använts. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som den ekonomiska redovisningen för att återföras till anslagsposten på bankgiro 5052-5781. II 2 2014-04-03 Arbetsmarknadsdepartementet Box 14038 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 167 14 Bromma Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar.

Senast uppdaterad: Måndag 12 jun 2017. 12 nov 2019 Det ursprungliga motivet till stödet handlar om religionsfrihet, alltså att staten på detta sätta ska behandla trossamfund på ett likvärdigt sätt. 20 feb 2017 Nämnden för statligt stöd till trossamfund, vars yttrande inhämta- des, ansåg att det var tveksamt om Jehovas vittnen uppfyllde det krav som  16 jan 2017 Den 1 januari 2000 skiljdes svenska kyrkan från staten. Sverige kommuner och regioner (SKR) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig  Myndighet Nämnden för statligt stöd till trossamfund · Ändringsbeslut 2017-02-02 · Ändringsbeslut 2017-10-12 · Anslag 13:6  Myndighet Nämnden för statligt stöd till trossamfund · Ändringsbeslut 2017-02-02 · Ändringsbeslut 2017-10-12 · Anslag 13:6  Ändamålsenlig organisation - om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
Vilken hund är du

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig  Myndighet Nämnden för statligt stöd till trossamfund · Ändringsbeslut 2017-02-02 · Ändringsbeslut 2017-10-12 · Anslag 13:6  Myndighet Nämnden för statligt stöd till trossamfund · Ändringsbeslut 2017-02-02 · Ändringsbeslut 2017-10-12 · Anslag 13:6  Ändamålsenlig organisation - om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Undvik gatekeepers och revir vid remissförfarandet om vilka  Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nedläggning av myndigheten för statligt stöd till trossamfund  Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, statlig myndighet som ger stöd till trossamfund i form av organisationbidrag, verksamhetsbidrag. (19 av 133 ord). Myndigheten för stöd till trossamfund. Revisionsberättelser 2007.

2 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND Till Regeringen Socialdepartementet BUDGETUNDERLAG FÖR 2014 Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, överlämnar härmed budgetunderlag för budgetåret 2014 till regeringen. Underlaget innehåller även SST:s förslag till prioriteringar och utveckling. Utgiftsområde 17 Trossamfund 2017-01-31 Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig nämndmyndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att trossamfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsik-tigt inriktad religiös verksamhet. SST:s uppdrag är att • Förmedla statsbidrag • Ge allmänt stöd till trossamfund 2016-04-27. Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D). Hur samspelet mellan samhällets myndigheter och trossamfund ser ut varierar i tid och rum.
Rito garn og hobby10 miljoner till religiösa lokaler Vision

Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten. Stöd till övrig institutionssjälvård (kriminalvård, polis, militär, högskola) handläggs inte av myndigheten. Att notera: Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, men detta förändras den 1 juli då en ny förordning träder i kraft för organisationen som då också byter namn till Myndigheten för stöd till trossamfund. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund. [2] Under 2017 fördelade nämnden totalt 84 818 475 kr i statsbidrag, till samfund med 845 146 medlemmar och andra registrerade deltagare, det vill säga totalt ungefär 100 kronor per deltagare.


Eläkkeen maksupäivä

Sluta skattesponsra trossamfunden!” Dagens Samhälle

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund för 2013, daterad 2014-02-18.