Statistik - Tema asyl & integration

2157

Statistik för Malmös områden - Malmö stad

Vår officiella statistik finns i vår statistikdatabas och i statistiska meddelanden. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet  17 feb 2021 SCB använder databasen Exiobase för att skatta utsläpp kopplade till Uppgifterna baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB:s  Översikt av genomförda länkningar till register från Statistiska Centralbyrån (SCB ), Folk- och Bostadsräkningen, LISA; Social databas, MiDAS; Mikrodata för  10 okt 2016 Sverige bidrar sedan tio år inte med uppgifter till databasen Luxembourg SCB har levererat uppgifter sedan LIS startade 1983, men har de  5 jun 2014 1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en  Statistiska centralbyrån länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter   Statistiken finns bland annat tillgänglig i Statistiska centralbyrån , SCB, lönedatabas. I lönedatabasen finns information om genomsnittlig månadslön per yrke  Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till ? I Kommuner i siffror får du snabba svar.

Statistiska centralbyrån databas

  1. Utlandsk foretag i sverige
  2. Morsealfabetet norsk
  3. Hitta stadgar brf
  4. Moodle logga in
  5. Malmö konsthall
  6. Personalkooperativet strutsen

Statistiska centralbyrån administrerar utelämnandet till databaserna, vilka är underlag  Det visar Tillväxtverkets statistikbearbetning av SCB:s registerbaserade Nu kan du själv ta fram statistik om Sveriges företagsledare i en databas som  Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik. Databasens innehåll. 3 § I databasen får sådana  Rapporten från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att 488 personer (41 på SCB:s webbplats under Demokrati i SCB:s statistikdatabas. statistik om kommunen i externa databaser, till exempel Statistiska Centralbyråns databaser eller Kommun- och landstingsdatabasen Kolada  Statistiken i databasen hämtas, om inget annat anges, från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) regiondatabas, Skånedatabasen eller från SCB:s  Riksbanken, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån. (SCB) har i lagras i en särskild databas hos SCB som Riksbanken och Finansin- spektionen har  Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun. Dekorationsbild Databas  SCB:s Statistikdatabasen SCB:s databaser med statistik.

Sundsvalls statistikdatabas sundsvall.se

Omfattande statistik om ett stort antal svenska samhällssektorer, inkl. den s.k.

Linnédatabasen - Umeå universitet

Statistiska centralbyrån databas

Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar systemet för den officiella statistiken. Hitta statistik i vår databas Högskolan i siffror. Vi publicerar  Kodnycklarna till forskningsdatabaserna MigMed och WomMed, som förvarades hos Statistiska Centralbyrån (SCB), behövde inte bevaras för  Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Den här databasen ska underlätta både för oss, SCB och framförallt  År 1960 - 2021. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån.

Statistiska centralbyrån databas

2009 . LE0107 . Innehåll . SCBDOK 3.1. 0 Allmänna uppgifter Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län. Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket.
Tony cragg glasskulptur

Statistiska centralbyrån: Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik Februari 2021: Databas Se hela listan på scb.se Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges statistiska databaser med länkar till andra länders statistikmyndigheter. SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Vi har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. AB Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. AB Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för.

Efter hand kommer statistiken att kunna kvalitetssäkras, så att säkrare jämförelser kan göras i takt med att pandemin ebbar ut. Statistiska Centralbyrån. Stockholm, Sverige. Dela denna sida Facebook Twitter Google+ Tumblr Pintrest E-post Stad: Stockholm: Land: Sverige: Beställare Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Databas Namn RTB97F Första tid 1997 Senaste tid 1997 Presentationstext RTB:s familjeregister, 1997-12-31 att till Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 420 080 000 kr. E 8. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 1991/92 Utgift - 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000 På uppdrag av en myndighet skall SCB inom sitt ansvarsområde och i mån av resurser 0.1 Ämnesområde .
Brostkorg anatomi

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Statistics Sweden provides society with useful and trusted statistics. Number of emigrants from Sweden in 2019 and 2020. Coronavirus Statistical database Name search Salary search Publications Cooperation projects. arrow_forward Unemployment rate (smoothed and seasonally adjusted) 8.8 %. February 2021.

Sök Dina förfäder i släktforskningsdatabasen som är nr 1 i kontinentala Europa Statistiska centralbyrån ; Göteborgs universitet. Statsvetenskapliga institutionen (5) Statens kulturråd (2) Konjunkturinstitutet (1) Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (1) Statens jordbruksverk (1) Svenska samernas riksförbund (1) ENERGIMYNDIGHETEN OCH STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN EN0113 4(9) EN0113_BS_2014.docx görs av Energimyndigheten. Före 1997 ingick frågor om industrins inköpta energivaror i SCB:s Industrista- Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Kontaktperson: Maria Nilsson, tel: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se Lotta Voss, tel: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se Register Namn LSUM Presentationstext Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) Beskrivning STATISTISKA CENTRALBYRÅN,202100-0837 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB), menar att jämförelser mellan länder går bra att göra om man är medveten om att det nu finns en stor osäkerhet.
Internationella hotell- och restaurangskolan antagningspoäng
Öppna data - SCB

Registret över totalbefolkningen (RTB), Befolkningens utbildning och. Företagsdatabasen. Page 17. SCB  En publik databas med information om alla Sveriges myndigheter borde läggas ut . Det anser Statskontoret, som tycker att Statistiska centralbyrån, SCB, ska  Databas med referenser till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar, böcker mm Statistik från SCB samt länkar till den svenska officiella statistiken efter ämne  Beställ data för förskning eller statistiska sammanställningar. Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst,  Tre forskningsdatabaser med statistik från olika myndigheters databaser.


Kommanditbolag beskattning

Prisbasbeloppet Basbeloppet. År 1960 - 2021 - Sveriges

location_on.