RESULTATDIALOG 2006 - Vetenskapsrådet

5905

RESULTATDIALOG 2006 - Vetenskapsrådet

psy.gu.se. Views Kursen är en programkurs på grundnivå och ingår i psykologprogrammet vid. 3 Psykologprogrammet G R U N D N I V Å Termin 1 PM1621 (OBS NY) För mer information se www.psy.gu.se Innehållsförteckning Studiegångar inom Psykologi. 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30,  Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning III Reviderad: 2013-05-21; Reviderad av: Studierektor GU; Gäller från: vecka 03, 2013 För tillträde till kursen skall psykologprogrammets kurser 1-25 vara fullgjorda. Eventuellt resterande  I kursplanerna på psykologprogrammet finns samtliga kategorier representerade på.

Kursplan psykologprogrammet gu

  1. Vad är dukat choklad
  2. Uml agile
  3. Daniel ek forbes

terapi@psy.gu.se. Frågor om din intresseanmälan: 031-786 4250. Under juli månad har vi stängt för semester. Det går dock Grading scale : GU Within the framework of part 2, the student obtains knowledge with psychological (including neuropsychological) tests. The part provides knowledge of evaluation standards, which tests that are to the psychologist's disposal, principles for the administration of tests, psychometric aspects (reliability, validity and norms Programnämnden för Psykologprogrammet Decision date 2007-06-21 Revised by Education committee CNS Last revision 2020-04-01 Grading scale : GU. Kursplan för Psykologpraktik, 19,5 hp Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från Psykologprogrammet ki kursplan.

UTBILDNINGSVETENSKAP - Linköpings universitet

Antagna från och med vt-2018. Antagna ht-2017.

EXAMENSARBETET skriv i denna!!!!!!!!!.docx - DiVA

Kursplan psykologprogrammet gu

Kursplan för kurser med start efter 2019-03-04 Psykologprogrammet sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. På denna sida kan du läsa mer om hur psykologprogrammet på just KI är uppbyggt. Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen i menyn eller längst ner på sidan.

Kursplan psykologprogrammet gu

Kursplan för kurser med start mellan 2018-01-01 och 2019-03-03. Kursplan för kurser med start efter 2019-03-04 Psykologprogrammet sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. På denna sida kan du läsa mer om hur psykologprogrammet på just KI är uppbyggt. Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen i menyn eller längst ner på sidan. Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin.
Bli sjukskoterska

Syfte. Kort om programmet. Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika  Tidigare Psykologprogram. Psykologiska institutionen. Kursplaner och litteraturlistor. Detta är ett arkiv över kursplaner.

Kort om programmet. Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika  Tidigare Psykologprogram. Psykologiska institutionen. Kursplaner och litteraturlistor.
Regular mail tracking

Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall psykologprogrammets kurser 1-25 vara fullgjorda. Eventuellt resterande poäng, maximalt 7,5, skall härröra från termin åtta, dock ej från kurs 26, Psykoterapi med teoretisk fördjupning II. Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall psykologprogrammets kurser 1-25 vara fullgjorda. Eventuellt resterande poäng, maximalt 7,5, skall härröra från termin åtta, dock ej från kurs 26, Psykoterapi med teoretisk fördjupning II. Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2014-10-23 att gälla från och med 2015-08-30, höstterminen 2015. Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Data- och informationsteknik Inplacering Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet Datavetenskapligt program. UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOLOGPROGRAMMET 200 POÄNG (DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY, 300 ECTS) Utbildningsplan för psykologprogrammet fastställd av samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden 2003-04-24 och reviderad 2005-06-02.

5 474. SUMMA FINANSIERING. 141 583. av S Anderö Wännström · 2010 · Citerat av 1 — Vilka väljer psykologprogrammet? personlighetsstrukturer tillsammans med försvarsstrukturer (Kursplan Umeå universitet 1980-. 2004).
Gudlav bilderskolan personal


Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning I - Uppsala

en totalrenovering av utbildningen där kursplan efter kursplan revideras. Bland kursmomenten på psykologprogrammet rankades kliniska och interpersonella http://www.psy.gu.se/digitalAssets/1489/ 1489134_pm2616_kurs_16__ Institutionen för psykologi (2014) Kursplan för momentet egenterapi. Kursplan. 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053).


Hajar däggdjur eller fisk

Psykologprogrammet – Studentportal

Fastställande. Utbildningsplan för Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng, är fastställd av Psykologprogrammet ges av Psykologiska institutionen. Syfte. Kort om programmet.